Pošlji ta tekst prijatelju: ZDRAVA TV ne deluje več na EUTELSATU 16A.

http://www.satelitv.net/

ZDRAVA TV ne deluje več na EUTELSATU 16A.
Avtor teksta: Vito Plavčak, 18.11.2022. ob 15:55

Hrvaški program ZDRAVA TV ne deluje več na regionalnem satelitu.


Pošlji ta tekst prijatelju

Vaše ime ali priimek
Prijateljev e-mail