Pošlji ta tekst prijatelju: V RTV MUXU A sedaj tudi SLO TV 1 HD.

http://www.satelitv.net/

V RTV MUXU A sedaj tudi SLO TV 1 HD.
Avtor teksta: Vito Plavčak, 7.11.2013. ob 21:37

V MUXU A ( zemeljski digitalni dvb-t paket ) sedaj oddaja tudi TV SLOVENIJA 1 HD.


Pošlji ta tekst prijatelju

Vaše ime ali priimek
Prijateljev e-mail